Üyelik Sözleşmesi

Üye, www.lifecellfarma.com internet sitesine üye giderken kişisel ve diğer sair bilgileri kanunların önünde doğru olan, LifeCell'in bu bilgilerin korsanlığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları saldırganları ve genellikle tazmin nedeniyle beyan ve taahhüt eder.


Üye, LifeCell tarafından kendisine ait olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı kendisine aittir. Bu bölümü doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LifeCell'e karşı ilerilebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LifeCell'in söz konusu izinsiz kullanımdan bölümleri her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye www.lifecellfarma.com internet kullanıcılarının yasal mevzuatlara riayet etmeyi ve bunlardan yararlanmayı baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai kısıtlamalar tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

Üye, www.lifecellfarma.com internet uygulamaları hiçbir şekilde kamu düzenini korsanlar, genel ahlaka aykırı şekilde, başkalarını rahatsız edici ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, haklarına tecavüz edecek kullanamaz. Ayrıca, üye hizmet hizmetlerini kullanmasını önleyici veya zorlayıcı amaç (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

www.lifecellfarma.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşüdir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve yapının LifeCell ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. LifeCell'in üyesinin beyanı, üçüncü kullanıcının maruz kalabileceği zararlardan ve üçüncü kullanıcının beyan ettiği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin maruz kalabileceği zararlardan dolayı bir koruma altına alınamaz.

LifeCell, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılımlarının incelenmesi ve zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.lifecellfarma.com internet kullanımının kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir hasar nedeniyle LifeCell'den tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul etmiştir.

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve önlemlerine izinsiz olarak ulaşmayı veya bunları kullanmayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
İşbu serbestliğin içinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını koruyan üye işbu koruma nedeniyle cezai ve yasal olarak müsadeli olup, LifeCell'i bu savunmaların hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. ayrıca; işbu konuşma nedeniyle, olay hukuk alanında intikal ettirilmesi halinde, LifeCell'in üyeye karşı üyeliğine uyulmamasından dolayı tazminat davasında bulunma hakkı saklıdır.

LifeCell'in her zaman tek taraflı olarak geçici üyenin hücrelerini silme, kullanım ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu ölçüsü kabul eder. Bu durumda, LifeCell'in hiçbir koruması yoktur.

www.lifecellfarma.com internet sitesi yazılım ve tasarımı LifeCell yöneticilerinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılabilir, iktisap kullanılabilir ve değiştirilemez. Bu web sitesi adı geçen başkaca tüketicileri ve ürünleri ticari markaları ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

LifeCell tarafından www.lifecellfarma.com internetin çıkışı, yapısına yönelik ve/veya mevzuat çerçevesi siteye erişim için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan erişilen olarak sayfalar ve siteye doğrudan Bağlanmasını sağlayan Web'in okunması internet adresi gibi ayrıntılı bilgiler toplanabilir.

LifeCell Kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, cihazları ve hizmetleri, sitenin gösterimini yapmak için görünen kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik olarak muhafaza edilen verilerden kişisel verileri kullanır. LifeCell, üyenin www.lifecellfarma.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin telif haklarını saklı tutar.

LifeCell'e üye olan kişi, sahiplerinde bulunan ve/veya mesajları aldıkları uygulamalar kapsamında LifeCell ve Cevher Sağlık iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kendisine ait ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarının kullanılmasına izin veren beyan ve kabul eder. Üye, LifeCell'e üye işyeri ve/veya başka yerlerden geçmişte vermiş olduğu ve/veya alacağı kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya evin davranış bilgilerinin önceki amaçlara sahip olmasına, Cevher Sağlık iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, LifeCell tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verilmesi kullanım süresini beyan ve kabul eder. Üyenin aksi bildiriminde bulunmadığı sürece, sona erdiğinde de yükselme beklentisine, LifeCell iştiraki olan tüm web sitelerinin ile paylaşılmasına, LifeCell tüm web sitelerinin kullanımına ve arşivlenmesine izin verilmesi, beyan ve kabul eder. Üyenin aksini bildirmediği süre boyunca LifeCell tüm web sitelerinin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanallarını kullanarak alıcına izin verilerini beyan ve kabul eder. Üyenin yukarıda geçen bilgilerin muhafaza edilmesi, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya içerdiği maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğramadığı konusunda talepte bulunmayacağını ve LifeCell web sitelerinin sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder . Üye veri paylaşım tercihlerini isterse değiştirebilir, bu talebini LifeCell'in müşteri hizmetleri merkezlerine iletebilir.

LifeCell, üyenin kişisel arşivleme yasal bir dosyası olarak istendiğinde veya (a) yasal gerekliliklere uygun hareket etmek veya LifeCell'e tebliğ edilen yasal düzenlemelere düzenlemeleri; (b) LifeCell ve LifeCell web sitesi neslini ve yöneticilerini korumak ve savunmak için gerekli bilinen iyi niyetle kanaat içerdiği hallerde açıklayabilir.

LifeCell web yorumlama virüsü ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut önlemler dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sisteminin iletilmesi ve gerekli korunmayı sürdürmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üye LifeCell web sitesine girerek, kendi yazılımını ve işletim sistemlerini çalıştırma tüm hatalarını ve bunların doğrudan ya da aldıklarından sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

LifeCell, sitenin ağları dilediği zaman değiştirme, var olan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya LifeCell web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgilerini ve silme haklarını saklı tutar.

LifeCell, üyelik sözleşmesinin ayrılması hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman düzenleme, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da hizmetin kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyelerin önemini ifade etmesi gerekecek.

Taraflar, LifeCell'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil teşkilatını içerdiği hususunu kabul ve beyan eder.

LifeCell, iş bu üyelik sözleşmesinin sona ermesi, dışında kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakta birlikte, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla birlikte bilgilendirme maillerinin elektronik posta tutma ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gittiğinini kabul etmişti. söylenecek. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” altındakin mail ve/veya SMS gönderimini iptal gerçekleştirebilecektir.


Cayma Hakkı


TÜKETİCİ'nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir değerlendirme göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın sergilediği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim aldığından yedi (7) gün içinde sahibini reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma tasarrufun kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI 'ya bu hakkın girişimin faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürün bu madde maliyetlerinin kullanılmamış ve ürününde, ambalajının ve zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış birlikte olması. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya ALICI'ya teslim edilen ürün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının süresinin uzaması. Bu belgelere ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ile ilgili banka nezdinde anında girişimde bulunur.